Search
Restaurant Els Pescadors / Els Pescadors  / Productes de proximitat, molt més que un plaer gastronòmic

Productes de proximitat, molt més que un plaer gastronòmic

Fotografia feta per Carolina Martínez

 

L’interés pels bons hàbits en l’alimentació no és senyal només d’atenció a la salut, sinó que també és una indicació d’interés per la cultura, la sostenibilitat, la localització i del gaudir gastronòmic.

Aquest interés no es contraposa a les ganes de conèixer altres productes vinguts d’arreu. Prova d’això es que tant l’interès com la necessitat han fet que molts d’aquests productes foranis s’adaptessin i integressin a la nostra dieta fins a esdevenir locals. La dieta mediterrània, com moltes d’altres, és un bon exemple d’aquest fenomen.

Des de fa segles, els pobles exporten i importen productes alimentaris per tal de millorar la seva qualitat de vida i també, perque no, el seu nivell de vida. La necessitat i el comerç s’uneixen per afavorir aquest intercanvi de productes. És per això que en l’àmbit de la tradició i la cultura, la paraula sempre no es refereix a un passat relativament proper.

El consum de productes de proximitat col·labora a fer-nos ser d’un lloc, tant als que hi han nascut com als que fa poc temps que hi viuen, i als que el visiten. Ens ajuda a conèixer i compendre com és i com viu la gent del lloc on som.

Som defensors del “allà on vagis, prova el que els nadius consumeixen”, doncs afavoriràs la relació amb ells.